HQ Durable Prop T3x2.5x3
HQ Prop

HQ Durable Prop T3x2.5x3

常规价格 $2.19 $0.00
结账时计算的运费

HQ Durable Prop T3X2.5X3 Grey (2CW+2CCW)-Poly Carbonate

SPECIFICATION

  • Propeller Diameter: 3 inch       
  • Pitch : 2.5                                
  • Blades :3
  • Material : Poly Carbonate           
  • Weight :1.35g
  • Hub Diameter : 9.8mm           
  • Hub Thickness:5mm         
  • Shaft :1.9/1.4/1.9mm 
  • Adaptor Rings : NO

分享此产品


该产品系列中的更多产品